Cán bộ, nhân dân tỉnh An Giang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở tỉnh An Giang. Dự án được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng mức vốn đầu dự kiến 55,25 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua các di tích hiện còn; đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu di tích; nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; điểm du lịch văn hóa đặc sắc của thành phố Long Xuyên nói riêng và của tỉnh An Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Khu lưu niệm được đầu tư tu bổ, tôn tạo và nâng cấp các hạng mục công trình gồm đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nhà trưng bày thân thế sự nghiệp; nhà ở thời niên thiếu của Bác Tôn; nhà chiếu phim; nhà biểu diễn; nhà trưng bày tặng phẩm; nhà quản lý; cải tạo, xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý dự án. Dự án trên được thực hiện từ năm 2018-2021 với tổng mức đầu tư trên 148 tỷ đồng.

Quy mô của trụ sở gồm diện tích tầng nổi (7 tầng và tum thang) khoảng 7.654 m2; diện tích 2 tầng hầm khoảng 3.000 m2. Công trình cấp 1.

Dự án nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng cho cán bộ, công chức của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu làm việc, đón tiếp khách trong nước, quốc tế; phục vụ tốt cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong các hoạt động, trong công tác đối ngoại, nhằm khai thác các nguồn lực phục vụ hoạt động chung của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và yêu cầu hội nhập, phát triển./.