Hôm nay, danh sách những đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức được công bố.

Bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Huỳnh Phong Tranh khẳng định: Trong quá trình bầu cử, Đại hội đã thực hiện đầy đủ những bước tiến hành theo quy trình, trình tự, thủ tục và đã bầu ra được một Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đúng theo yêu cầu và dự kiến của Đại hội.

- Số dư các ứng cử viên khá lớn có làm cho các đại biểu khó khăn trong việc chọn lựa nhân sự Ban Chấp hành Trung ương không, thưa ông?

Ông Huỳnh Phong Tranh: Tỷ lệ số dư cao, đây cũng là một điều thuận lợi cho các đại biểu xem xét, chọn lựa và bầu những người thực sự đủ đức, đủ tài để gánh vác những trọng trách của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Qua báo cáo chuẩn bị về nhân sự của Ban Chấp hành khóa X trình tại Đại hội, tỷ lệ cán bộ nữ trên 10%, tuổi trẻ là trên 20%, đại biểu là người dân tộc thiểu số khoảng 10%. Tôi thấy đây là cơ cấu, tỷ lệ hợp lý.

Điều đó cho thấy Đại hội đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, chặt chẽ về quy trình lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, toát lên một bầu không khí dân chủ, trách nhiệm.

Với tư cách là một đại biểu dự Đại hội, tôi hết sức phấn khởi. Tôi thấy, Đại hội XI thực sự là Đại hội của trí tuệ và dân chủ, nhất là trong việc đóng góp ý kiến của các đại biểu vào các văn kiện, nội dung.

Về việc bầu cử, theo tôi đã thể hiện dân chủ ở chỗ có trường hợp tự ứng cử. Các đoàn tham gia đề cử và được tôn trọng, thực hiện đúng theo trình tự, quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và có số dư để các đại biểu lựa chọn.

- Ông đã tiếp cận và nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ của các ứng cử viên chứ?

Ông Huỳnh Phong Tranh: Khâu tiếp cận hồ sơ đại biểu được chuẩn bị rất công phu, chặt chẽ kể cả hồ sơ của các đồng chí là ứng cử viên chính thức, ứng cử viên dự khuyết và kể cả các đồng chí tự ứng cử.

Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp hồ sơ nhân sự một cách tốt nhất cho các đại biểu và theo yêu cầu của đại biểu. Tôi rất hài lòng.

- Trong những ngày thảo luận vừa qua, ông tâm đắc nhất điều gì và có điều gì còn băn khoăn?

Ông Huỳnh Phong Tranh: Trong những ngày thảo luận vừa qua, tôi tâm đắc nhất phần nói về định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là việc đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh những vẫn phải bảo đảm độc lập dân tộc, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Làm sao kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội là những vấn đề mà tôi quan tâm. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. Việc sử dụng lao động làm sao phải bảo đảm theo nhu cầu xã hội.

Tôi tin tưởng rằng dưới ánh sáng của Đại hội Đảng lần thứ XI, trong không khí cả nước chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 sắp tới, Đảng ta, đất nước ta và nhân dân ta sẽ tiếp tục có những bước trưởng thành, tiến bộ hơn nữa.

- Ông kỳ vọng gì ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI?

Ông Huỳnh Phong Tranh: Tôi kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, quan điểm lập trường, đạo đức lối sống, có trình độ năng lực, có tầm nhìn xa, trông rộng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tư duy đổi mới để chung tay, góp sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Xin cảm ơn ông./.