Triangle Energy sẽ mua 25% cổ phần trong Giấy phép L7 và EP 437 ở phía bắc Perth (Bang Tây Australia).

MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALI – News Direct – 19 January 2023 – Ông Conrad Todd, Giám đốc điều hành của Công ty Triangle Energy (Global) Ltd (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã TEG) đã thảo luận với Proactive về việc hoàn tất các cuộc đàm phán […]

MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALI – News Direct – 19 January 2023 – Ông Conrad Todd, Giám đốc điều hành của Công ty Triangle Energy (Global) Ltd (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã TEG) đã thảo luận với Proactive về việc hoàn tất các cuộc đàm phán về việc tách thửa và ký kết một bảng điều khoản ràng buộc với New Zealand Oil & Gas Limited (NZO) sẽ mua 25% cổ phần trong Giấy phép L7 và EP 437 ở phía bắc Lưu vực Perth của Bang Tây Australia.

Theo ông Conrad Todd, thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc hoàn trả mọi chi phí để mua và xử lý địa chấn Bookara 3D và sẽ chi trả gần như toàn bộ chi phí khoan sắp tới của Triangle trong giấy phép.

https://youtube.com/watch?v=AUGswEOT4wo

Hashtag: #TriangleEnergy

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục