Trien khai bien soan va xuat ban Lich su Chinh phu Viet Nam hinh anh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 18/11, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 9207/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đề nghị của Bộ Nội vụ về việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ Nội vụ chủ trì việc tổ chức và biên soạn; Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý Đề án và bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học theo quy định.

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)