Trình Thủ tướng cho phép làm thủ tục hai hồ sơ di sản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng cho phép làm các thủ tục cần thiết đối với hai di sản văn hóa quan trọng.
Trình Thủ tướng cho phép làm thủ tục hai hồ sơ di sản ảnh 1Thi kéo co. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép làm các thủ tục cần thiết đối với hai di sản văn hóa quan trọng của Việt Nam là “Nghi lễ và trò chơi kéo co” có tên gọi cũ là "Kéo co truyền thống" và "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" có tên gọi cũ là "Nghi lễ chầu văn của người Việt."

Hồ sơ "Nghi lễ và trò chơi kéo co" sẽ được gửi tới Hàn Quốc trước ngày 27/3 để tổng hợp, xây dựng hồ sơ đa quốc gia. Còn hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" sẽ được gửi tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trước ngày 31/3.

Về hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt," Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong quá trình nghiên cứu xây dựng hồ sơ, Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia và thấy rằng tên gọi “Nghi lễ chầu văn của người Việt” như trong danh sách dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản.

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của các thành viên hội đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên hồ sơ thành “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” để thể hiện chính xác nội dung, đầy đủ giá trị của hiện tượng văn hóa này, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ này cũng đã được hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.

Với hồ sơ “Kéo co truyền thống,” sau các cuộc họp chuyên gia của bốn nước tham gia, tên hồ sơ được khuyến nghị đổi thành “Nghi lễ và trò chơi kéo co” để phản ánh được rõ nét hơn tính truyền thống, đồng thời phù hợp với đặc thù của loại hình di sản này ở mỗi nước tham gia.

Riêng về phim tư liệu 10 phút tại dự thảo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - đơn vị chủ trì lập hồ sơ đã kiến nghị với phía Hàn Quốc không đưa bản đồ vào hồ sơ và đã được chấp thuận. Hồ sơ "Nghi lễ và trò chơi kéo co" đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, đáp ứng các quy định của UNESCO và đã được ba nước cùng tham gia, gồm Hàn Quốc, Campuchia, Philippines, đồng thuận.

Trước đó, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét đăng ký vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục