Trung bay ban do va tu lieu ve Hoang Sa, Truong Sa hinh anh 1Chiến sỹ hải quân xem các tư liệu tại triển lãm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 19/1, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử."

Các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 150 bản đồ trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, Văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt, trong các tư liệu có 20 bản sao châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới triều Nguyễn (1802-1945).

Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam ban hành, tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phiên bản của các văn bản do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành khẳng định chủ quyền của hai quần đảo và những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam cũng được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm cũng giới thiệu một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm trưng bày bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay. Bộ sưu tập gồm 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử thể hiện Trung Quốc không hề liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó, đáng chú ý là 4 cuốn atlas do triều đình nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản...

Bản đồ và tư liệu trưng bày lần này là bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới./.
Sơn Bách