Trưng bày tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch

74 bức ảnh, tư liệu quý trong phòng trưng bày đã giới thiệu một cách chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước...
Trưng bày tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm phòng trưng bày. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Chiều 17/5, Lễ khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch” đã diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và cắt băng khai mạc.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

74 bức ảnh, tư liệu quý trong phòng trưng bày đã giới thiệu một cách chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

[Photo] Triển lãm 60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch

Trưng bày gồm hai phần. Phần một giới thiệu các hình ảnh, tư liệu quý về các hoạt động đối nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969 như Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế, tháng 2/1955; Bản thảo tài liệu bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13/6/1955; Sắc lệnh số 254-SL về Ban bố mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 14/1/1956; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ngày 1/1/1960...

Phần 2 của trưng bày giới thiệu các tư liệu, hình ảnh về các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969; trong đó có nhiều tư liệu quý như Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Menba, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam, Việt Nam; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Ba Lan ngày 25/12/1954; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo Pháp tại giàn hoa Phủ Chủ tịch, ngày 20/7/1964; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô-Việt sang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, ngày 14/11/1964...

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 19/12/1954 đến ngày 2/9/1969. Trong suốt 15 năm đó, Người đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để ghi nhớ công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định giữ gìn lâu dài, nguyên trạng nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch, đồng thời mở cửa đón khách trong nước, khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục