[Photo] Triển lãm 60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch

Triển lãm - Hội thảo khoa học “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” diễn ra sáng 11/5 trưng bày 200 tư liệu ảnh, các trang bản thảo có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(TTXVN/Vietnam+)