Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

[Photo] Triển lãm 60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Triển lãm - Hội thảo khoa học “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” diễn ra sáng 11/5 trưng bày 200 tư liệu ảnh, các trang bản thảo có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.