Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 6) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã ra thông cáo báo chí sau 4 ngày họp tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó nhấn mạnh Tổng Bí thư Tập Cận Bình là “hạt nhân của Trung ương đảng.”

Tại hội nghị trên, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia vào hệ thống lãnh đạo tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm, kêu gọi "các đảng viên thống nhất xung quanh Ban chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân."

Thông cáo cũng kêu gọi các đảng viên nâng cao ý thức để duy trì sự đoàn kết, toàn vẹn chính trị, làm theo sự lãnh đạo của đảng trong vai trò là nòng cốt của ban lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, và hành động phù hợp với đường lối của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng đã cam kết bài trừ tham nhũng, chấm dứt tệ mua bán chức quyền hoặc gian lận lá phiếu.

Các đại biểu khẳng định việc đòi hỏi một chức quyền, ân huệ hoặc cách đối xử đặc biệt là những hành động không được phép trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thông cáo nhấn mạnh việc mặc cả với các tổ chức đảng để có được sự thăng tiến hoặc không tuân thủ các quyết định của tổ chức đảng đều bị cấm; việc lựa chọn và bổ nhiệm các quan chức không thể bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài.

Tại hội nghị này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua 2 văn kiện về quy định của đảng, bao gồm các quy chuẩn về đời sống chính trị nội bộ đảng trong tình hình mới và điều lệ về giám sát nội bộ đảng.

Thông cáo cũng cho biết Đại hội lần thứ XIX của CPC sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm 2017 tại thủ đô Bắc Kinh.

Đây sẽ là một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước Trung Quốc./.