Tại buổi họp báo ngày 24/8, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) Cao Phong cho biết, Ấn Độ cần tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tránh lạm dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo ông Cao Phong, với tư cách là một thành viên WTO, Ấn Độ luôn tích cực sử dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Kể từ năm 1994, nước này đã tiến hành 212 cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào các sản phẩm của Trung Quốc, trong đó năm 2017 là 13 cuộc điều tra.

Tới nay, Ấn Độ đã áp dụng 93 biện pháp chống bán phá giá với Trung Quốc.

Người phát ngôn MOC cho biết, Trung Quốc hết sức lo ngại với việc triển khai các cuộc điều tra thường xuyên từ phía Ấn Độ và yêu cầu New Delhi sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại một cách thận trọng và kiềm chế.

Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và ủng hộ những nỗ lực của các doanh nghiệp này trong việc đối phó với những hành động của phía Ấn Độ.

Theo ông Cao Phong, là hai quốc gia trong khối BRICS, đồng thời cũng là hai nước đang phát triển lớn, Trung Quốc và Ấn Độ cần phải hợp tác chặt chẽ để đấu tranh cho một cơ chế thương mại đa phương tự do và cởi mở.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Ấn Độ nỗ lực xây dựng một nền tảng đối thoại và đàm phán công nghiệp để giải quyết các tranh chấp thương mại và đạt được những lợi ích chung./.