Trụ sở của ZTE tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Trang web Chính phủ Trung Quốc ngày 8/8 đưa tin, theo thông báo của Văn phòng Quốc Vụ viện về việc thành lập Tiểu ban Lãnh đạo Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã quyết định điều chỉnh Tiểu ban Lãnh đạo Khoa học-Công nghệ và Giáo dục Quốc gia thành Tiểu ban Lãnh đạo Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Chức Trưởng Tiểu ban Lãnh đạo Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Quốc sẽ do Thủ tướng Quốc Vụ viện, ông Lý Khắc Cường đảm nhiệm, trong khi Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ giữ chức Phó Trưởng Tiểu ban này.

Nhiệm vụ chính của Tiểu ban này là nghiên cứu, rà soát các chiến lược, kế hoạch và chính sách lớn về phát triển khoa học công nghệ quốc gia; nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, dự án trọng điểm về khoa học công nghệ của quốc gia; điều phối giữa các ban ngành Trung ương và giữa các ban ngành và địa phương liên quan đến các công tác lớn về khoa học và công nghệ./.