Ngày 2/9, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Bộ Giám sát nước này đã cùng mở một trang web chính thức nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và quan hệ với công chúng.

Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của CCDI cho biết trang web có địa chỉ www.ccdi.gov.cn, gồm 10 mục, trong đó có mục diễn đàn trực tuyến, nơi nhân dân có thể bày tỏ ý kiến và các đề xuất, cũng như chất vấn về công tác chống tham nhũng.

Trang điện tử này cũng tiếp nhận cảnh báo về các trường hợp tham nhũng, cũng như công khai thông tin mới nhất về các cuộc họp, chiến dịch và điều tra quan trọng về hối lộ.

Công chúng có thể truy cập cơ sở dữ liệu về các điều lệ đảng và luật liên quan đến tham nhũng thông qua trang web này./.

(TTXVN)