Trung Quốc trưng cầu ý kiến về “Điều lệ quản lý điện hạt nhân”

Ban Pháp chế Quốc vụ Viện Trung Quốc ngày 19/9 chính thức công bố bản dự thảo “Điều lệ Quản lý Điện Hạt nhân” để trưng cầu ý kiến rộng rãi trong dư luận xã hội nước này.
Trung Quốc trưng cầu ý kiến về “Điều lệ quản lý điện hạt nhân” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wsj.com)

Tân Hoa Xã cho biết Ban Pháp chế Quốc vụ Viện Trung Quốc ngày 19/9 chính thức công bố bản dự thảo “Điều lệ Quản lý Điện Hạt nhân” để trưng cầu ý kiến rộng rãi trong dư luận xã hội nước này.

Bản dự thảo xác định rõ 3 chủ thể chịu trách nhiệm về an toàn hạt nhân gồm cổ đông nắm cổ phần khống chế hoặc người khống chế thực tế, công ty xây dựng nhà máy điện hạt nhân và công ty kinh doanh điện hạt nhân, nhằm mục đích hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp quy điện hạt nhân hiện có của Trung Quốc. 

Theo bản dự thảo, cổ đông nắm cổ phần khống chế hoặc người khống chế thực tế trong dự án điện hạt nhân là chủ thể chịu trách nhiệm quản lý an toàn hạt nhân của dự án; đại diện (theo quy định của pháp luật) của cổ đông nắm cổ phần khống chế hoặc người khống chế thực tế sẽ là cá nhân chịu trách nhiệm đầu tiên đối với công tác quản lý an toàn hạt nhân trong suốt thời gian hoạt động (tuổi thọ) của nhà máy.

Công ty xây dựng nhà máy điện hạt nhân chịu trách nhiệm trực tiếp đối với sự an toàn và chất lượng của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Công ty kinh doanh điện hạt nhân, căn cứ vào hệ thống pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm vận hành và kinh doanh tương ứng. Trách nhiệm của công ty kinh doanh điện hạt nhân có thể được xác định rõ thông qua hợp đồng ký kết với công ty xây dựng nhà máy điện hạt nhân. 

Bản dự thảo cũng quy định các công ty kinh doanh điện hạt nhân cần phải đưa ra các biện pháp thích đáng để công khai với toàn thể xã hội những thông tin liên quan một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ; xây dựng chế độ quản lý công khai thông tin hạt nhân; trang bị các cơ sở cần thiết; công bố kịp thời những thông tin liên quan tình trạng vận hành, ảnh hưởng môi trường, phát thải phóng xạ, sự kiện và sự cố hạt nhân, công tác ứng phó sự cố của nhà máy điện hạt nhân; giải đáp những câu hỏi được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao trình độ nhận thức của toàn xã hội đối với điện hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục