Truong Ban To chuc TW tiep Bi thu Toan quoc Dang Cong san Phap hinh anh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Bí thư toàn quốc Đảng cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 25/7/2019.

Chiều 21/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thân mật tiếp đoàn.

Ông Fabien Roussel bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến những thay đổi lớn lao và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định những thành tựu này là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Pháp.

Ông Fabien Roussel nhấn mạnh Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp cho biết Đảng Cộng sản Pháp đang nỗ lực xây dựng, củng cố lực lượng, nâng cao vai trò, vị thế của Đảng tại Pháp và châu Âu, hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 2020.

Bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Fabien Roussel trên cương vị Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, ông Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng cộng sản và nhân dân tiến bộ Pháp đã dành cho Việt Nam sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc Đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử tại Đại hội Tua năm 1920, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Pháp; đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy các hợp tác cụ thể, thiết thực giữa hai Đảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)