Chiều 27/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao tặng, truy tặng các danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập các hạng cho các đối tượng chính sách đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đã trao quyết định của Chủ tịch nước truy tặng 30 Bà mẹ Việt Nam anh hùng do đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, trên địa bàn Quảng Trị đến nay đã có 1.031 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó chỉ có hơn 30 mẹ còn sống và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo và phụng dưỡng đến suốt đời.

Ông Lê Hữu Phúc cũng đã trao quyết định của Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Đỗ Văn Mến, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn K3 thuộc Tỉnh đội Quảng Trị . Đây là Tiểu đoàn đã anh dũng chốt giữ Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè lửa năm 1972.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ,đã trao quyết định truy tặng 121 Huân chương Độc lập hạng hạng Hai và 2 Huân chương Độc lập hạng Ba cho 123 gia đình tại Quảng Trị có 1 con độc nhất hoặc có nhiều con là liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trước đó, sáng 27/7, tại Thành cổ Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Thành Cổ cho 58 cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu bảo vệ Thành Cổ mùa hè lửa năm 1972, trong đó phần lớn là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn K3 Anh hùng, hiện đang công tác hoặc nghỉ hưu trên mọi miền Tổ quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)