Theo Yonhap, ngày 21/9, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên đã công bố toàn văn bản hiến pháp sửa đổi của nước này, dường như nhằm gia tăng vị thế hợp pháp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trang mạng có tên Naenara đã công bố bản hiến pháp mà Hội nghị Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) khóa 14 đã sửa đổi trong kỳ họp thứ hai vào cuối tháng trước.

[Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp củng cố quyền lực của ông Kim Jong-un]

Trong bản sửa đổi mới nhất này, Điều 104 quy định những trách nhiệm mới cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, vị trí chính quyền cao nhất của Triều Tiên, như ban hành luật và bổ nhiệm hoặc triệu hồi các đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Văn kiện được sửa đổi này cũng bao gồm một điều khoản mới cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ sẽ không được bầu làm đại biểu SPA. Các nhà quan sát cho rằng đây là một biện pháp nhằm nhấn mạnh Chủ tịch là một vị trí đặc biệt./.

(Vietnam+)