TTXVN - Dòng tin chủ lưu, trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy

76 năm xây dựng và phát triển, TTXVN trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực theo mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, giữ vững vị thế là dòng thông tin chiến lược, tin cậy.
(TTXVN/Vietnam+)