TTXVN khai trương chuyên trang thông tin “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Chiều 19/4/2024, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ."

TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu1.jpeg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu8.jpeg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu9.jpeg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu10.jpeg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu11.jpeg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu12.jpeg
Giới thiệu trưng bày ảnh online và các chuyên mục của chuyên trang thông tin “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu13.jpeg
Đại biểu tham dự Lễ khai trương chuyên trang thông tin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu14.jpeg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu2.jpeg
Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu3.jpeg
Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu4.jpeg
Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu5.jpeg
Đại biểu tham quan phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu6.jpeg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ghi sổ lưu niệm tại phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
TTXVN_1904chuyentrangDienbienphu7.jpeg
Đại biểu chụp ảnh chung tại phòng truyền thống TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
vnp_chuyên trang.png
Chuyên trang thông tin “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" của TTXVN
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục