Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

"Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa," "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ" là nội dung thi đua được Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên TTXVN tại Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 4 (giai đoạn 2011-2015) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Đại hội được tổ chức ngày 25/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2015), kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự Đại hội có bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; các Phó Tổng Giám đốc Ngô Hà Thái, Nguyễn Hoài Dương, Lê Duy Truyền, Đinh Đăng Quang và 343 đại biểu, các vị khách quý, lãnh đạo các đơn vị, các chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến của ngành, đại diện cho hơn 2.400 cán bộ công nhân viên toàn ngành.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đánh giá 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan quan tâm, chỉ đạo sát sao. Thủ trưởng các đơn vị tích cực chỉ đạo phong trào thi đua tại cơ sở, thường xuyên quan tâm, kiểm tra những vấn đề nảy sinh để có hướng giải quyết kịp thời. Vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong công tác thi đua, khen thưởng luôn được coi trọng. Từ đó sức mạnh tập thể được phát huy, những sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được khơi dậy.

Để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong muốn mỗi đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, cộng đồng trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới công tác đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn ngành trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên phát huy ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp phát triển ngành thông tấn.

Những năm tới, đất nước và ngành thông tấn phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Trước cơ hội mới và những khó khăn, thách thức mới, nhiệm vụ thông tin của TTXVN đòi hỏi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công nhân viên trong toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của tin Thông tấn để thông tin của TTXVN xứng đáng là nguồn thông tin chính thống, dòng thông tin chủ lưu của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, ngành không ngừng đổi mới nội dung thông tin, đa dạng hóa các loại hình thông tin, nắm bắt xu thế phát triển của công nghệ để phát triển các loại hình thông tin mới.

Công tác khen thưởng đột xuất các cá nhân, khen thưởng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, các tập thể có thành tích trong công tác được ngành tăng cường để động viên phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải có sự kiểm tra, đôn đốc, kết thúc mỗi đợt thi đua phải sơ kết, tổng kết kịp thời để đánh giá, phổ biến, nhân rộng và rút kinh nghiệm cho việc tổ chức các phong trào thi đua tiếp theo.

Năm năm qua, phong trào thi đua với khẩu hiệu “Năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả nhiều và thực hành tiết kiệm” là nội dung xuyên suốt và là phong trào chung của toàn ngành. Các phong trào thi đua của các khối thi đua, các đơn vị trong toàn ngành đã có bước chuyển biến về chất lượng.

Có thể nói, TTXVN là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới thông tin truyên truyền sự nghiệp đổi mới của Đảng và là đơn vị có phong trào thi đua liên tục nhiều năm đến nay. Những phong trào này đã góp phần thực hiện khẩu hiệu “Đổi mới thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin,” góp phần vào việc làm cho thông tin của TTXVN đa dạng, phong phú, nhiều chiều, đúng định hướng góp phần vào cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng.

Từ phong trào thi đua, năng suất, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, chất lượng thông tin ngày càng được nâng lên, hệ số truy cập các bản tin của TTXVN tăng hàng năm.

TTXVN đã phát được nhiều tin tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trong nước và thế giới cung cấp cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước và định hướng dư luận. Số lượng truy cập trang thông tin điện tử, báo mạng của TTXVN ngày càng cao, các tờ báo của ngành tuy gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cơ bản giữ vững được số lượng phát hành, liên tục đổi mới nội dung, hình thức trình bày để hấp dẫn bạn đọc.

Đội ngũ cán bộ ở các đơn vị chức năng, kỹ thuật làm việc ngày càng chuyên nghiệp hoá. Các đơn vị làm công tác kinh doanh phấn đấu không ngừng nâng cao doanh thu, thu hút khách hàng đến với TTXVN đông đảo hơn.

Bên cạnh những cố gắng và thành tích đạt được, phong trào thi đua còn một số tồn tại. Đó là nhận thức của lãnh đạo một số đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng còn chung chung, chưa sâu do đó chưa chủ động có những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua. Phong trào thi đua có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác bình xét khen thưởng ở một số đơn vị tuy đã có chuyển biến tốt song có nơi còn nể nang. Việc sơ kết, tổng kết khen thưởng còn chưa kịp thời. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở chưa được chú trọng, khen thưởng đột xuất còn ít.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 48 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015 được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN cũng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình công tác và đề án trọng điểm cấp ngành, cấp ban.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành (15/9/1945-15/9/2015), TTXVN đã tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về TTXVN và cuộc thi viết “Thông tấn xã trong tôi”./.