Tuyen Quang cong bo danh sach 59 dai bieu trung cu HDND tinh hinh anh 1Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1. (Ảnh Quang Đán/TTXVN)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, trong ngày bầu cử 22/5 vừa qua, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (6 đại biểu), đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh (59 đại biểu) và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố (252 đại biểu).

Có 6 đơn vị phải tiến hành bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã vì bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định, trong đó huyện Sơn Dương có 4 đơn vị bầu cử (xã Lâm Xuyên, bầu được 3/5 đại biểu; xã Hồng Lạc, bầu được 1/3 đại biểu; xã Thanh Phát, bầu được 3/5 đại biểu; xã Quyết Thắng, bầu được 2/4 đại biểu); huyện Yên Sơn có 1 đơn vị bầu cử (xã Chân Sơn, bầu được 3/5 đại biểu); huyện Na Hang có 1 đơn vị bầu cử (xã Côn Lôn, bầu được 2/4 đại biểu). 

Theo danh sách công bố, tỉnh Tuyên Quang đã bầu đủ 59 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Những người có tỷ lệ trúng cử cao là ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (tỷ lệ 86%); ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang (tỷ lệ 84,59%); bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang (tỷ lệ 82,13%), bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (tỷ lệ 81,53%); ông Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang (tỷ lệ 80,39%)...

Trong đợt bầu cử vừa qua, tỉnh Tuyên Quang có có 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII với 97 ứng cử viên để bầu 59 đại biểu.

Trong số 59 đại biểu trúng cử, có 21 người là nữ chiếm tỷ lệ 35,59%; 31 người dân tộc thiểu số chiếm 52,54%; tôn giáo có 2 người chiếm 3,39%; 27 người tái cử chiếm 45,76%; 9 người dưới 35 tuổi chiếm 15,25%; 7 người ngoài Đảng chiếm 11,86%; đại biểu có trình độ chuyện môn đại học chiếm 62,71%, trình độ sau đại học chiếm 33,9 %...

Danh sách 59 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp theo đơn vị bầu cử): 

Đơn vị bầu cử số 1 

1. Ông Vân Đình Thảo ​- tỷ lệ 75,44% 
2. Ông Nguyễn Đình Quang ​- 75,12% 
3. Ông Phùng Quang Huấn ​- 74,12% 
4. Ông Nguyễn Thế Giang ​- 70,09% 

Đơn vị bầu cử số 2 

1. Ông Nguyễn Hồng Trang ​- 87,27% 
2. Bà Nông Thị Toản ​- 84,09% 

Đơn vị bầu cử số 3 

1. Ông Chẩu Văn Lâm ​- 86% 
2. Ông Ma Phúc Hà​ - 78,97% 
3. Bà Hoàng Thị Thu Hiền ​- 78,06% 
4. Ông Trần Văn Tú - 70,75% 
5. Bà Hoàng Thu Lụa ​- 69,96% 

Đơn vị bầu cử số 4

1. Bà Phạm Thị Thúy Hà ​- 82,13% 
2. Bà Lê Thị Kim Dung ​- 81,53% 
3. Ông Ma Thế Hồng ​- 80,39% 
4. Ông Nguyễn Văn Việt ​- 76,34% 
5. Bà Trương Ngọc Phượng ​- 74,29% 

Đơn vị bầu cử số 5 

1. Bà Nông Thị Bích Huệ - 76,30% 
2. Ông Lê Tiến Thắng - 75,20% 
3. Ông Lý Minh Bình ​- 73%,41% 
4. Ông Tạ Đức Tuyên​ - 71,60% 
5. Bà Bàn Thu Hằng ​- 68,95% 

Đơn vị bầu cử số 6 

1. Bà Trần Thị Hà ​- 74,16% 
2. Ông Nguyễn Hồng Thắng ​- 74,12% 
3. Ông Hà Phúc Phình ​- 73,71% 
4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn ​- 69,67% 

Đơn vị bầu cử số 7
 
1. Ông Nguyễn Hải Anh ​- 77,90% 
2. Ông Nguyễn Thành Hưng ​- 77,75% 
3. Ông Đào Văn Tuệ - 73% 
4. Bà Tăng Thị Dương- 69,41% 
5. Ông Phạm Văn Loan ​- 66,72% 

Đơn vị bầu cử số 8 

1. Bà Phạm Thị Minh Xuân ​- 73,11% 
2. Ông Phạm Kim Đĩnh ​- 71,74% 
3. Ông Nguyễn Thiện Tuyên ​- 70,77% 
4. Ông Nguyễn Hưng Vượng ​- 67,49% 
5. Bà Lý Thu Hương ​- 66,58% 

Đơn vị bầu cử số 9
 
1. Ông Đỗ Trung Kiên - 76,70% 
2. Bà Lê Thị Thanh Trà ​- 68,86% 
3. Bà Vương Thị Mỵ - 65,52% 

Đơn vị bầu cử số 10 

1. Ông Phạm Minh Huấn ​- 84,59% 
2. Ông Nguyễn Văn Sơn ​- 78,69% 
3. Ông Nguyễn Văn Huy ​- 75,60% 
4. Bà Khánh Thị Xuyến – 67,10% 

Đơn vị bầu cử số 11 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ​- 81,29% 
2. Ông Phùng Quang Đông ​- 76,54% 
3. Ông Nguyễn Bá Đức ​- 74,94% 

Đơn vị bầu cử số 12 

1. Ông Hoàng Việt Phương​ - 79,39% 
2. Ông Ma Việt Dũng ​- 73,91% 
3. Ông Nguyễn Văn Lợi ​- 71,17% 
4. Bà Hoàng Thị Nụ - 68,74% 
5. Ông Âu Thế Thái ​- 57,68% 

Đơn vị bầu cử số 13 

1. Bà Đàm Thị Vân Anh ​- 77,58% 
2. Ông Triệu Kim Long ​- 71,82% 
3. Ông Bùi Minh Hoàn ​- 70,78% 
4. Bà Đàm Thị Phương Lan ​- 69,78% 
5. Bà Đỗ Thị Nhung ​- 66,09% 

Đơn vị bầu cử số 14 

1. Bà Trần Thị Lan Anh ​- 67,87% 
2. Ông Hà Trung Kiên ​- 66,65% 
3. Ông Ma Quang Hiếu ​- 64,36% 
4. Ông Trần Ngọc Thực ​- 64,36%./. 
Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)