Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã thông báo tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng.
Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng ảnh 1Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tại 968 điểm cầu trong cả nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã thông báo tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

[Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII]

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khi tuyên truyền, cần căn cứ Hướng dẫn số 132 của Ban Tuyên giáo Trung ương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền hiện nay và trong thời gian tới.

Trong việc tuyên truyền Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên nêu đậm nét về kỳ họp, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp cho thấy Quốc hội luôn chủ động, nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân và đất nước.

Về tình hình kinh tế-xã hội, ông Lê Mạnh Hùng yêu cầu các báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản Báo cáo của Chính phủ về “Phòng, chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, ông Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với "nhiệm vụ kép": vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục