Nhận lời mời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào từ ngày 9 đến 13/9.

Chiều 9/9 tại thủ đô Vientiane, đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongsy Oantasy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước và công việc của hai Ủy ban; hài lòng với những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước và chương trình hợp tác giữa hai ủy ban.

Hai ủy ban đã tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần hơn nữa vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lý luận cũng như thực tiễn về công tác giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên theo phân cấp quản lý cũng như trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phòng chống tham ô, tham nhũng... thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa hai Ủy ban ngày càng hiệu quả, góp phần vun đắp quan quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển vững chắc./.