Sáng 9/9, tại thủ đô Vientiane, Văn phòng Chính phủ Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã tổ chức hội thảo lần thứ hai về hợp tác giữa hai văn phòng.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam; ông Khamphan Phoinhavong, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào, cùng nhiều cán bộ, chuyên viên của hai văn phòng.

Hội thảo đã tập trung vào năm chủ đề gồm kinh nghiệm chuẩn bị các phiên họp chính phủ; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ; kinh nghiệm công tác văn thư, hành chính; công tác chuẩn bị, phục vụ lãnh đạo chính phủ làm việc với các địa phương; công tác xử lý khiếu nại, tố cáo, nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực cho các cán bộ của Văn phòng Chính phủ Lào về công tác tổng hợp, biên tập, nghiệp vụ văn phòng và công tác tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Ngoài trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác của mình với các chủ đề nêu trên, hai bên cũng chia sẽ những vấn đề khác mà hàng ngày Văn phòng Chính phủ hai nước phải xử lý để phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ ngày một tốt hơn, góp phần thiết thực vun đắp quan hệ quan hệ đặc biệt giữa hai ngày càng phát triển bền vững./.