Vì sao NHNN nói 'không' với kiến nghị xóa bỏ độc quyền vàng miếng?

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định với những chính sách, kết quả đạt được trong thời gian qua; cho rằng vàng miếng, vàng nguyên liệu không phải hàng hoá bình thường nên cần quản lý nghiêm ngặt.

Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) mới đây đã đề xuất bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, không sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền như lâu nay mà nên cấp phép cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục kiên định với những chính sách, kết quả đạt được trong thời gian qua. Theo phía Ngân hàng Nhà nước, vàng miếng và vàng nguyên liệu không phải hàng hoá bình thường như các loại hàng hoá khác nên cần được quản lý nghiêm ngặt./.

(Vnews/Vietnam+)