Một hệ thống mới kết hợp trí tuệ nhân tạo AIcông nghệ vũ trụ giúp bác sỹ chẩn đoán ung thư ruột bằng cách tham gia phân tích những video nội soi trực tiếp để đảm bảo không bỏ qua mầm ung thư rất nhỏ.

(VNews)