Việc duy trì các công ty đang hấp hối, hay còn gọi là “xác sống” đang cướp đi cơ hội của các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo rào cản cho các công ty mới, khiến cả ngành công nghiệp mất đi cơ hội được đầu tư, ảnh hưởng lớn đến kinh cả khu vực châu Á.

Công ty Cơ khí và Đóng tàu Daewoo; Công ty vận tải biển khổng lồ Hanjin Shipping Co. Ltd của Hàn Quốc... đang được coi là những doanh nghiệp “xác sống” như thế./.

(Vnews)