Lệnh cấm dựa trên mối đe dọa bảo mật từ các sản phẩm điện thoại của 2 hãng này. Nhân viên quân sự Mỹ vẫn được phép mua và sử dụng cá nhân ở bên ngoài căn cứ./.