[Video] Cận cảnh công đoạn tẩy độc tại nhà kho Rạng Đông

Từ ngày 12/9-5/10, Binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như cơ học, hóa học, hóa lý theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Theo đề nghị của Thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trong những ngày qua, Binh chủng hóa học đã phối hợp cùng Công ty Urenco 10 thu gom vận chuyển, xử lý chất thải của vụ cháy, sau đó tiến hành tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường nhà kho Rạng Đông.

Cụ thể, từ ngày 12/9-5/10, Binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như cơ học, hóa học, hóa lý theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Binh chủng hóa học đã dùng 4 tấn hóa chất chống lan tỏa, phát tán chất độc, 10 xe chuyên dụng tiêu tẩy và quan trắc, 120.000 lít hóa chất để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất có thể.

(Vnews)