Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho Chính phủ để trình Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8. Về cơ bản kỳ thi không có nhiều thay đổi so với năm 2019./.

(Vnews)