[Video] Chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca - cột mốc tâm linh nơi đảo xa

Chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2014, chùa được xây dựng trên mỏm cát cao, hướng ra biển khơi. Kiến trúc mang dáng dấp của những ngôi chùa cổ Việt Nam.

Chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2014. Chùa được xây dựng trên mỏm cát cao, mặt chùa hướng ra biển khơi.

Giống nhiều ngôi chùa khác ở nơi tiền tiêu biển đảo của Tổ quốc, chùa Sơn Linh không chỉ gìn giữ văn hóa tâm linh Phật giáo của người Việt.

Đây còn là điểm tựa vững chắc về tinh thần cho quân và dân trên đảo cũng như những người ngư dân vươn khơi bám biển./.

(Vietnam+)