Thông qua các công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý kỷ luật 27 cán bộ, chiến sỹ sai phạm liên quan đến tham nhũng, hành vi có dấu hiệu tham nhũng. Trong đó có 10 cán bộ bị khiển trách; cảnh cáo bốn người; giáng cấp bậc 10 cán bộ và ba người bị tước danh hiệu công an nhân dân.

11 chỉ huy cũng bị xử lý trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu. Trong đó, giáng chức một người, khiển trách ba người, những người còn lại bị cắt thi đua và phê bình rút kinh nghiệm./.


(Vnews/Vietnam+)