Ủy ban bầu cử quốc gia Cuba ngày 10/7 thông báo nước này đã hội đủ điều kiện cần thiết để tiến hành cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Ủy ban này cũng đã bổ nhiệm các quan chức bầu cử các cấp và trong từng giai đoạn của cuộc bầu cử./.