Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, thắng lợi của chiến dịch Đà Nẵng có ý nghĩa chiến lược quan trọng, tạo bản lề hướng tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

45 năm qua, thành phố cuối sông đầu biển này tiếp tục khẳng định vị trí địa chính trị xung yếu và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung và một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới./.

(VNews)