[Video] Dân số Trung Quốc sẽ vượt mốc 1,4 tỷ người vào năm 2020

Ủy ban Sức khỏe quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ước tính tổng dân số nước này sẽ đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020.

Ủy ban Sức khỏe quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ước tính tổng dân số nước này sẽ đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020.

Ngoài ra, tỷ lệ chênh lệch giới tính mặc dù có xu hướng giảm, song vẫn tiếp tục là vấn đề đáng quan ngại khi số nam giới dự kiến cao hơn khoảng 12% so với phụ nữ./.

(VNews)