Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương cho học sinh nghỉ học và đề nghị các trường chủ động phương án phòng chống, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cho biết chưa từng có trang thông tin hoạt động của Sở trên mạng xã hội.

(Vnews)