(Nguồn: Vietnam+)

Để đạt được một thỏa thuận giải giáp hạt nhân với Triều Tiên thực tế không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một tiến trình dài hơi và đầy rủi ro về mặt ngoại giao, kinh tế và an ninh./