Do tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng dân cư tăng cao nên tình trạng 60, thậm chí 70 học sinh/lớp trở nên phổ biến ở nhiều trường tại Hà Nội. Giảm được sỹ số đang là trăn trở của ngành giáo dục Thủ đô./.

(Vnews/Vietnam+)