Chính phủ thống nhất chủ trương miễn học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập, và hỗ trợ học phí cho học sinh diện phổ cập trường ngoài công lập./.