(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đã đề xuất hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam chuyển từ việc sản xuất lúa gạo mang tính manh mún, thiếu sự cạnh tranh sang sự phát triển toàn diện, chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững, góp phần hiện đại hóa ngành lúa gạo Việt Nam.