Giáng sinh là dịp để mọi người trên thế giới cùng gác lại những tranh chấp, bất đồng, để cùng cất vang khúc Thánh ca, chia sẻ những món ăn truyền thống, và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn./.
(Vnews)