[Video] Lái xe gây tai nạn, xử phạt cả trung tâm đào tạo?

Cục cảnh sát giao thông cho rằng công tác quản lý đào tạo lái xe hiện đang bị buông lỏng, không thực hiện hoặc kiểm soát thường xuyên, dẫn tới nhiều học viên bị “hổng” kiến thức.

Cục cảnh sát giao thông cho rằng công tác quản lý đào tạo lái xe hiện đang bị buông lỏng, không thực hiện hoặc kiểm soát thường xuyên, dẫn tới nhiều học viên bị “hổng” kiến thức nhưng vẫn được cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, giáo viên lại không phải chịu trách nhiệm gì.

Trong dự thảo luật, trách nhiệm đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang cho Bộ Công an.

Cục Cảnh sát giao thông cho hay khi tiếp nhận, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bố trí lại chương trình đào tạo theo hướng ngắn gọn, hiệu quả, đảm bảo tối ưu tận dụng thời gian, tài chính cho người học lái xe./.

(Vietnam+)