Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà được bắt đầu từ 7 giờ 30.

Phía bên ngoài xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối./.