Từ 1/1/2021, cứ sau năm năm làm việc tại một doanh nghiệp, cơ quan, số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm một ngày.

Cùng đó với, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để quyết định thời gian nghỉ hằng năm và có thể nghỉ gộp 3 năm một lần./.

(Vnews/Vietnam+)