Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16/7 tới, tất cả người nước ngoài phải tham gia hệ thống bảo hiểm y tế nếu họ ở lại Hàn Quốc trong sáu tháng hoặc lâu hơn.

Đạo luật trên đã được sửa đổi để thắt chặt quản lý đối với lĩnh vực này./.

(Vnews/Vietnam+)