(Nguồn: Vnews)

Theo kết quả khảo sát mới nhất do Phòng Thương mại Mỹ Amcham trụ sở tại Trung Quốc thực hiện, hơn 70% công ty Mỹ tính tạm dừng hoặc hủy đầu tư vào Trung Quốc.

46% công ty được hỏi cho biết họ đang xem xét chuyển dây chuyền sản xuất ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ 1% nói rằng họ có kế hoạch thành lập các cơ sở sản xuất tại Bắc Mỹ.

[Tổng thống Mỹ kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại lớn với Trung Quốc]

Kết quả khảo sát cũng cho biết hơn 70% công ty Mỹ tính tạm dừng hoặc hủy đầu tư vào Trung Quốc. Khoảng 85% công ty Mỹ cho biết họ chịu thiệt hại từ thuế quan của cả hai nước.

1/3 các công ty ước tính chiến tranh thương mại đã làm giảm doanh thu của họ từ 1-50 triệu USD, trong khi cứ 1/10 công ty báo cáo rằng họ bị thiệt hại từ 250 triệu USD trở lên./.
(Vnews)