Sự thiếu hụt nhiên liệu ở Bình Nhưỡng bắt đầu hiển hiện từ tuần trước, khi một trạm xăng chủ yếu phục vụ người nước ngoài phải đóng cửa vào sáng 19/4 và chỉ những xe mang biển ngoại giao mới có thể mua được loại nhiên liệu này mặc dù các trạm xăng vẫn mở cửa vào ngày 19/4.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều trạm đã buộc phải dừng bán hàng do không có xăng để bán. Một số của hàng đã đặt các rào chắn ở lối vào tiếp nhiên liệu, trong khi một số cửa hàng khác không có nhân viên./.