Giữa nhịp sống hiện đại như ngày nay, thật khó để các em nhỏ được tận hưởng không khí Trung Thu xưa.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những người đang miệt mài giữ lại nét truyền thống vào mỗi dịp Trung Thu về.

Họ đang góp phần để gìn giữ di sản văn hóa của cha ông còn mãi với thời gian./.
(VNews)