[Video] Ông Biden lựa chọn một số nhân vật cho các vị trí hàng đầu

Các nhân vật được ông Joe Biden lựa chọn cho các vị trí hàng đầu Nội các và Nhà Trắng, đều được đánh giá là những chính khách có tư tưởng cấp tiến.

Sau khi Tổng thống Donald Trump có động thái sẵn sàng cho quá trình chuyển giao quyền lực, ngày 23/11, ông Joe Biden đã lựa chọn một số nhân vật cho các vị trí hàng đầu Nội các và Nhà Trắng.

Các nhân vật được lựa chọn đều được đánh giá là những chính khách có tư tưởng cấp tiến./.

(Vnews/Vietnam+)