Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Federica Mogherini đánh giá, EU và Cuba đang thực sự bước sang trang mới và cũng là một chương mới trong quan hệ đối tác song phương, với việc PDCA đi vào áp dụng tạm thời. EU đã xích lại gần hơn với đất nước và người dân Cuba./. 

(Vnews)