Hãng tin Reuters ngày 22/1 có phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Reuters, sự kiện quan trọng này sẽ định hình chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Việt Nam trong thời gian 5 năm tới./.

(Vnews/Vietnam+)